• head_banner

Grafitové elektródy 75-250 mm

  • Grafitová elektróda s malým priemerom pre elektrickú oblúkovú pec pre oceliarsky a zlievarenský priemysel

    Grafitová elektróda s malým priemerom pre elektrickú oblúkovú pec pre oceliarsky a zlievarenský priemysel

    Grafitová elektróda je vyrobená hlavne z ropného koksu a ihlového koksu a ako spojivo sa používa uhoľný bitúmen.Vyrába sa kalcináciou, zlučovaním, miesením, tvarovaním, pečením, grafitizáciou a obrábaním. Grafitová elektróda s malým priemerom, rozsah priemeru od 75 mm do 225 mm, grafitové elektródy s malým priemerom sa široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, ako je karbid vápnika, zušľachťovanie karborunda alebo tavenie vzácnych kovov a žiaruvzdorné ferosilícium.