• head_banner

Vlastnosti grafitu-Tepelná vodivosť

Grafit je jedinečný a výnimočný materiál, ktorý má pozoruhodné vlastnosti tepelnej vodivosti. Tepelná vodivosť grafitu sa zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou a jeho tepelná vodivosť môže pri izbovej teplote dosiahnuť 1500-2000 W / (mK), čo je asi 5-násobok. medi a viac ako 10-krát viac ako kovového hliníka.
https://www.gufancarbon.com/uhp-350mm-graphite-electrode-for-smelting-steel-product/

Tepelná vodivosť sa vzťahuje na schopnosť materiálu viesť teplo.Meria sa z hľadiska toho, ako rýchlo môže teplo prechádzať látkou.Grafit, prirodzene sa vyskytujúca forma uhlíka, má jednu z najvyšších tepelných vodivosti spomedzi všetkých známych materiálov.Vykazuje výnimočnú tepelnú vodivosť v smere kolmom na jeho vrstvy, čo z neho robí ideálny materiál pre mnohé aplikácie.

Grafitová štruktúrapozostáva z vrstiev uhlíkových atómov usporiadaných do šesťuholníkovej mriežky.V každej vrstve sú atómy uhlíka držané pohromade silnými kovalentnými väzbami.Väzby medzi vrstvami, známe ako Van der Waalsove sily, sú však relatívne slabé.Práve usporiadanie atómov uhlíka v týchto vrstvách dáva grafitu jedinečné vlastnosti tepelnej vodivosti.

Tepelná vodivosť grafitu je primárne spôsobená jeho vysokým obsahom uhlíka a jedinečnou kryštálovou štruktúrou.Väzby uhlík-uhlík v každej vrstve umožňujú ľahký prenos tepla v rovine vrstvy. Z chemického vzorca grafitu môžeme pochopiť, že slabé sily medzi vrstvami umožňujú fonónom (vibračná energia) rýchlo sa pohybovať cez mriežku.

Vysoká tepelná vodivosť grafitu viedla k jeho širokému použitiu v rôznych priemyselných odvetviach.

I: Výroba grafitovej elektródy.

Grafit je jedným z hlavných materiálov prevýroba grafitových elektród, ktorý má výhody vysokej tepelnej vodivosti, vysokej teplotnej odolnosti, dobrej chemickej stability, vysokej mechanickej pevnosti, takže je široko používaný v metalurgii, chemickom priemysle, elektroenergetike a iných priemyselných odvetviach v procese elektrolytických a elektrických pecí.

II:Grafit sa používa v oblasti elektroniky.

Grafit sa používa ako materiál chladiča na odvádzanie tepla generovaného elektronickými zariadeniami, ako sú tranzistory, integrované obvody a výkonové moduly.Jeho schopnosť efektívne odvádzať teplo od týchto zariadení pomáha udržiavať stabilitu a zabraňuje prehrievaniu.

III:grafit sa používa pri výrobetéglikya formy na odlievanie kovov.

Jeho vysoká tepelná vodivosť umožňuje efektívny prenos tepla a zabezpečuje rovnomerné zahrievanie a ochladzovanie kovu.To zase zlepšuje kvalitu a konzistenciu konečného produktu.

IV: Grafitová tepelná vodivosť sa používa v leteckom priemysle.

Grafitové kompozity sa používajú pri konštrukcii komponentov lietadiel a kozmických lodí.Výnimočné vlastnosti grafitu pri prenose tepla pomáhajú pri zvládaní extrémnych teplôt počas vesmírnych misií a vysokorýchlostných letov.

V: Grafit sa používa ako mazivo v rôznych priemyselných odvetviach.

Bežne sa používa vo výrobných procesoch, kde sú zahrnuté vysoké teploty a tlaky, ako sú automobilové motory a kovoobrábacie stroje.Schopnosť grafitu odolávať vysokým teplotám a zároveň znižovať trenie z neho robí ideálne mazivo pre takéto aplikácie.

VI: Grafit sa používa vo vedeckom výskume.

Bežne sa používa ako štandardný materiál na meranie tepelnej vodivosti iných látok.Dobre stanovené hodnoty tepelnej vodivosti grafitu slúžia ako referenčný bod na porovnávanie a hodnotenie vlastností prenosu tepla rôznych materiálov.

 https://www.gufancarbon.com/high-powerhp-graphite-electrode/

Na záver, grafitová tepelná vodivosť je výnimočná vďaka svojej jedinečnej kryštálovej štruktúre a vysokému obsahu uhlíka.Jeho schopnosť efektívne prenášať teplo ho robí nenahraditeľným v rôznych priemyselných odvetviach vrátane elektroniky, odlievania kovov, letectva a mazania.Okrem toho grafit slúži ako referenčný materiál na meranie tepelnej vodivosti iných látok.Pochopením a využitím výnimočnéhovlastnosti grafitu, môžeme pokračovať v skúmaní nových aplikácií a pokrokov v oblasti prenosu tepla a tepelného manažmentu.


Čas odoslania: august-06-2023